Toyota FBMF16

Lille snild gaffeltruck

Sideskift

Triplex mast med fuld friløft

Fornuftigt batteri

afsmitningsfrie dæk

4500 timer